Telefony alarmowe

tel. 112 Ogólnopolski Telefon Alarmowy
tel. 997 Policja
tel. 999 Pogotowie Ratunkowe
tel. 998 Straż Pożarna
tel. 992 Pogotowie gazowe
tel. 994 Pogotowie wodociągowe
tel. 995 Centrala Ruchu Komunikacji Miejskiej
tel. 991 Pogotowie energetyczne
tel. 993 Pogotowie ciepłownicze