Święty spokój

         
Problemom, które jeszcze
się nie pojawiły
  Problemy które są ale jeszcze
o nich nie wiesz
  Jeżeli problem bezpośrednio
dotknie Ciebie.
Dogłębna analiza stanu nieruchomości w planie zarządzania pozwala nam uniknąć większości awarii. Prawidłowa ocena zużycia technicznego niektórych elementów konstrukcyjnych budynku, umożliwia zaplanowanie jego wymiany lub remontu tak aby zapobiec realnym zagrożeniom . Urządzenia podlegające okresowym wymianom, konserwacji lub legalizacji są przez nas monitorowane i w odpowiednim czasie konserwowane lub wymieniane – bez zbędnego angażowania czasu i pamięci właściciela (np. legalizacja liczników wody, konserwacja domofonów, czujki dymu )   Okresowe kontrole na nieruchomości oraz dobra komunikacja i przepływ informacji z firmami podwykonawczymi działającymi na nieruchomości, umożliwia identyfikacje zdarzeń, które z czasem mogą stać się realnym zagrożeniem – np. pęknięta szyba, obluzowana tralka - pomoc w uregulowaniu stanu prawnego lokalu np. prawidłowe rozliczenie udziału w części wspólnej, przypisanie do lokalu powierzchni użytkowanej piwnicy lub komórki (pomoc w przeprowadzeniu zmian w Księdze Wieczystej nieruchomości)   Bazując na własnym doświadczeniu oraz przy współpracy z firmami posiadającymi niezbędne uprawnienia i licencje – w zakresie usuwania awarii budowlanych, hydrauliki i innych.