OCENA STANU AKTUALNEGO

Ocena stanu nieruchomości to pierwszy krok do sporządzenia Planu Zarządzania – służy  szczegółowemu i właściwemu rozpoznaniu bieżącej sytuacji nieruchomości.
Dokonywana jest w kilku płaszczyznach:

  • PRAWNEJ → ustalenie stanu prawnego w oparciu o wyrys z mapy ewidencji gruntów i budynków oraz wyciąg z Księgi Wieczystej nieruchomości.
  • TECHNICZNEJ → jej celem jest ustalenie stanu technicznego obiektu i jego stopnia zużycia. Obejmuje ona ocenę elementów konstrukcyjnych obiektu (m.in. fundamenty, ściany i konstrukcje działowe, stropy, schody i elewacje) oraz instalacji budynku (wod-kan., ogrzewania, elektrycznej, gazowej itp.)

Przeprowadzana w oparciu wizję lokalną oraz istniejącą dokumentację techniczną obiektu, z uwzględnieniem kluczowych danych takich jak rok budowy, daty remontów kapitalnych, wielkość i kompozycja budynku, sposób jego użytkowania itp.
Prawidłowa ocena stanu technicznego jest kluczowym elementem procesu, gdyż w znacznym stopniu determinuje zakres planowanych prac remontowych i inwestycyjnych.

  • FINANSOWEJ → opisuje nieruchomość jako jednostkę finansową, podmiot z którym związane są:
  • wpływy tj. zaliczki wpłacane przez właścicieli, dochody z innych źródeł np. wynajmu części obiektu;
  • wydatki czyli koszty utrzymania nieruchomości (media, podatki, ubezpieczenie, koszty obowiązkowych przeglądów i konserwacji, koszty zarządzania itp.). Uwzględnia się również zobowiązania zaciągnięte przez wspólnotę tj. np. obciążanie hipoteczne, kredyty itp.

Jej wynikiem jest określnie zdolności finansowania nieruchomości oraz zidentyfikowanie możliwości ograniczenia bieżących kosztów i/lub zwiększenia wpływów.


Ocena stanu aktualnego stanowi podstawę do określenia potrzeb inwestycyjnych.


Ich realizacja powinna być wsparta poprzez określenie potencjalnych dodatkowych źródeł finansowania.

 

Wróć