Przygotowujemy go dla KAŻDEJ nieruchomości jako podstawę współpracy.

 • Plan działania

  stanowi podstawę decyzji podejmowanych w zakresie zarządzania daną nieruchomością

 • Ocena stanu aktualnego

  służy szczegółowemu i właściwemu rozpoznaniu bieżącej kondycji finasowej / technicznej nieruchomości

 • Potrzeby inwestycyjne

  określenie potrzeb inwestycyjnych jest wypadkową oceny stanu aktualnego nieruchomości, wymogów prawno-technicznych oraz potrzeb mieszkańców

 • Źródła finansowania

  to możliwości realizacji potrzeb inwestycyjnych i analiza dostępnych na rynku instrumentów finansowych 

 • Propozycje rozwiązań

  stanowią postawę do podejmowania przez właścicieli decyzji o realizacji planów i potrzeb mieszkańców