FORMULARZE

 

1. Oświadczenie o liczbie osób Pobierz
2. Oświadczenie o zmianie adresu do korespondencji  Pobierz
3. Pełnomocnictwo do głosowania nad uchwałami właścicieli
Pobierz
4. Wniosek o wydanie dokumentów Pobierz
5.

 

Wniosek o nadanie loginu i hasła do kartoteki finansowej w  internecie

Pobierz
6. Zgoda na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną Pobierz
7.

 

 Zgoda na otrzymywanie informacji poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej

 Pobierz
8.   Formularz odczytu wodomierza  Pobierz


     Wróć